ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Duplicate entry '0' for key 'wp_postmeta.PRIMARY']
INSERT INTO `wp_postmeta` (`post_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (872, '_elementor_css', 'a:6:{s:4:\"time\";i:1643028937;s:5:\"fonts\";a:0:{}s:5:\"icons\";a:0:{}s:20:\"dynamic_elements_ids\";a:0:{}s:6:\"status\";s:4:\"file\";i:0;s:0:\"\";}')

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Duplicate entry '0' for key 'wp_postmeta.PRIMARY']
INSERT INTO `wp_postmeta` (`post_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (533, '_elementor_css', 'a:6:{s:4:\"time\";i:1643028937;s:5:\"fonts\";a:0:{}s:5:\"icons\";a:0:{}s:20:\"dynamic_elements_ids\";a:4:{i:0;s:7:\"1ffe509\";i:1;s:7:\"1ffe509\";i:2;s:7:\"5735ec1\";i:3;s:7:\"5735ec1\";}s:6:\"status\";s:4:\"file\";i:0;s:0:\"\";}')

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Duplicate entry '0' for key 'wp_postmeta.PRIMARY']
INSERT INTO `wp_postmeta` (`post_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (793, '_elementor_css', 'a:6:{s:4:\"time\";i:1643028937;s:5:\"fonts\";a:0:{}s:5:\"icons\";a:0:{}s:20:\"dynamic_elements_ids\";a:0:{}s:6:\"status\";s:4:\"file\";i:0;s:0:\"\";}')

ไอดีสำหรับทดสอบ

ไอดี :  mwww.mm88seven.com01  พาสเวิร์ด : 88seven

ไอดี :  mwww.mm88seven.com02 พาสเวิร์ด : 88seven

ไอดี :  mwww.mm88seven.com03  พาสเวิร์ด : 88seven

ไอดี :  mwww.mm88seven.com04 พาสเวิร์ด : 88seven