ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Duplicate entry '0' for key 'wp_postmeta.PRIMARY']
INSERT INTO `wp_postmeta` (`post_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (845, '_elementor_css', 'a:6:{s:4:\"time\";i:1643035296;s:5:\"fonts\";a:0:{}s:5:\"icons\";a:0:{}s:20:\"dynamic_elements_ids\";a:0:{}s:6:\"status\";s:4:\"file\";i:0;s:0:\"\";}')

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Duplicate entry '0' for key 'wp_postmeta.PRIMARY']
INSERT INTO `wp_postmeta` (`post_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (533, '_elementor_css', 'a:6:{s:4:\"time\";i:1643035296;s:5:\"fonts\";a:0:{}s:5:\"icons\";a:0:{}s:20:\"dynamic_elements_ids\";a:4:{i:0;s:7:\"1ffe509\";i:1;s:7:\"1ffe509\";i:2;s:7:\"5735ec1\";i:3;s:7:\"5735ec1\";}s:6:\"status\";s:4:\"file\";i:0;s:0:\"\";}')

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Duplicate entry '0' for key 'wp_postmeta.PRIMARY']
INSERT INTO `wp_postmeta` (`post_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (793, '_elementor_css', 'a:6:{s:4:\"time\";i:1643035296;s:5:\"fonts\";a:0:{}s:5:\"icons\";a:0:{}s:20:\"dynamic_elements_ids\";a:0:{}s:6:\"status\";s:4:\"file\";i:0;s:0:\"\";}')

ขั้นตอนการถอนเงินเข้าบัญชี

ขั้นตอนที่ 1

1. เข้าสู่ระบบโดยใช้ User ID ของลูกค้า

*เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ กรณีเข้าหน้าเว๊บแล้วเป็นภาษาอังกฤษ ให้กดเปลี่ยนภาษาให้เป็น “ ภาษาไทย ”

ขั้นตอนที่ 2

2. กดปุ่ม “ ฝาก/ถอน ” จะปรากฏหน้าต่างสำหรับการแจ้งฝาก/ถอนเงิน

ขั้นตอนที่ 3

3. กรอกข้อมูลในช่องถอนเงินให้เรียบร้อย ยืนยัน และรอเงินโอนกลับไปเกิน 5 นาทีเท่านั้น